Reza Samimi Legeri flytter til Grue rådhus (i tidligere NAV kontor) fredag 15.12.23 og går over til å hete Grue Legesenter. Ved legesenteret er det 2 fastleger, Reza Samimi og Albertas Aukstikalnis. Albertas Aukstikalnis startet som fastlege i Grue kommune 1. desember 2023. Han kommer fra Ahus, Kongsvinger sykehus, og skal ha kontorfellesskap med fastlege Reza Samimi. 

 

Dr. Reza Samimi
Dr. Albertas Aukstikalnis
Besøksadresse: Rådhusplassen 12, Kirkenær
Telefon: 62 94 22 12
Kontakt vedrørende konsultasjoner, fornyelse av resepter og sykemeldinger m.v. kan gjerne skje via helsenorge.no eller HelseNorge-app´en.